nommoC seugolaiD

verkostotyö | verkostojen johtaminen | dialogisuus


    

Haluatko kehittää verkostojesi johtamista? Kaipaatko parempia dialogeja? Lue lisää ja ota rohkeasti yhteyttä!

Verkostojen johtamisen sparraus

Meillä on vuosien kokemus verkostotyön kehittämisestä ja verkostojen johtamisesta. Olemme tehneet töitä kymmenien julkisen alan ja järjestötoimijoiden verkostojen kanssa. Koulutamme, sparraamme, tuemme ja elämme mukana verkostojenne arjessa.

Dialogisuus

Oppiminen, ymmärrys ja uudistuminen nousevat hyvistä dialogeista. Hyvien dialogien rakentuminen on matka kuuntelun, puhumisen ja kunnioituksen herättelyyn sekä pysähtymistä ihmettelemään yhdessä. Ota meihin yhteyttä, niin lähdetään matkalle yhdessä.

Verkostotyön ja dialogisuuden arviointi

Meillä on laajaa kokemusta verkostojen ja dialogisuuden akateemisesta tutkimuksesta. Tämän taustan tukemana tarjoamme arviointiosaamistamme verkostojen ja dialogin toimivuuden arviointiin oman kehitystyönne tueksi.

Galleria

Toimimme monenlaisissa konteksteissa

Tiimimme

Timo Järvensivu

Galina Kallio

Jussi Pyykkönen

Yhteystietomme

Ota meihin yhteyttä!

  •   +358 50 560 5487 (Timo Järvensivu)
  •   Helsinki, Suomi
  •   timo@jarvensivu.fi.

BLOGI

Verkostotyön perusta

Verkostotyön onnistumisen elementtejä on kymmeniä, ellei satoja (ks. yhteenveto esimerkiksi Brass ym. 2004; Hibbert ym. 2008). Onnistumisen avaimet on kuitenkin tiivistettävissä muutamaan keskeiseen tekijään: tunteminen, luottamus ja sitoutuminen, joiden syveneminen lisää tiedon avoimuutta ja yhteisen oppimisen tehokkuutta (Järvensivu ja Möller 2010; Järvensivu ym. 2012). Verkostotyö on organisoitumista jonkin toiminnan tai tavoitteen (oppiminen, kehittäminen tms.) ympärille. Verkoston...

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla

Verkostojohtaminen ja verkostoissa työskentely on jatkuvasti muuttuvaa työtä, joka pakenee määritelmiä mutta jolle on kuitenkin löydettävissä selkeät periaatteet. Kehitimme vuosien 2008-2011 aikana yhtenäistä verkostotyöskentelyn mallia Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeessa. Kirjoitimme tästä verkostotyöskentelyn mallista oppaan: Verkostojohtamisen opas. Luomme oppaassa kokonaisvaltaisen katsauksen verkostotyön perusteisiin. Johdantoluvussa teemme yleiskatsauksen verkostotyön määritelmiin ja näkökulmiin. Vertaamme verkostomaista toimintamallia hierarkkiseen toimintamalliin ja kuvaamme...

Hankkeemme

Olemme mukana useissa eri verkostoissa ja dialogiprosesseissa sparraajana, kouluttajina, konsultteina ja kanssakulkijoina.

Tällä hetkellä suurin yhteistyöhankkeemme on TyhyverkostoX-hanke, jossa nommoC seugolaiD osk toimii osatoteuttajana. Hankkeen päätoteuttajana toimii Työterveyslaitos ja hanke toteutetaan yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa vuosien 2016-2018 aikana. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

vipuvoimaaeu_2014_2020_200pxesr-lipputunnus-200