Kirja verkostojen johtamisesta

Kirjan julkistus perjantaina 13.9.2019 Kulttuuritehdas Korjaamon Vintti, Töölönkatu 51 a-b, Helsinki. Tarjolla pientä purtavaa ja kahvia/teetä. Ilmoittautuminen tarjoiluja varten: https://forms.gle/4bsHDmh24xgAPkoU6 Alkaen klo 15.30 kirja myynnissä ja kirjoittaja tavattavissa 16.15 Kirjan esittely 16.30 Puheenvuoroja: Esimerkkejä verkostotyön hyödyntämisestä liikunnan ja urheilun, työelämän ja sote-palveluiden kehittämisessä 17.30 Paneelikeskustelu: Verkoston johtajan arki: onnistumiset ja sudenkuopat? 18.30 Verkostoitumista vapaasti ja […]

Verkostotyön perusta

Verkostotyön onnistumisen elementtejä on kymmeniä, ellei satoja (ks. yhteenveto esimerkiksi Brass ym. 2004; Hibbert ym. 2008). Onnistumisen avaimet on kuitenkin tiivistettävissä muutamaan keskeiseen tekijään: tunteminen, luottamus ja sitoutuminen, joiden syveneminen lisää tiedon avoimuutta ja yhteisen oppimisen tehokkuutta (Järvensivu ja Möller 2010; Järvensivu ym. 2012). Verkostotyö on organisoitumista jonkin toiminnan tai tavoitteen (oppiminen, kehittäminen tms.) ympärille. Verkoston vähäinenkin […]

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla

Verkostojohtaminen ja verkostoissa työskentely on jatkuvasti muuttuvaa työtä, joka pakenee määritelmiä mutta jolle on kuitenkin löydettävissä selkeät periaatteet. Kehitimme vuosien 2008-2011 aikana yhtenäistä verkostotyöskentelyn mallia Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeessa. Kirjoitimme tästä verkostotyöskentelyn mallista oppaan: Verkostojohtamisen opas. Luomme oppaassa kokonaisvaltaisen katsauksen verkostotyön perusteisiin. Johdantoluvussa teemme yleiskatsauksen verkostotyön määritelmiin ja näkökulmiin. Vertaamme verkostomaista toimintamallia hierarkkiseen toimintamalliin ja kuvaamme verkostotyön […]